Dental (diş) implant nedir?

Dental implant diş eksikliklerinde üzerine protez yapmak için kullanılan titanyum vida sistemidir. Çene kemiğine yerleştirilen dental implantlar diş kökü gibi görev yaparlar. Tek diş eksikliklerinde, komşu sağlam dişlere dokunulmadan eksik dişi tamamlamak mümkün olabildiği gibi çoklu diş eksikliklerinde hareketli protez yerine sabit protezler kullanabilmek dental implantlar sayesinde mümkündür. Tam dişsizlik durumlarında özellikle alt çenede kullanımı zor olan, ağızdan sürekli çıkmaya eğilimli hareketli protezleri implantlar sayesinde sabitlemek mümkündür.

Tek bir doğal dişin kaybedilmesi sonucunda ortaya çıkan boşluğun implant ile restorasyonu, hasta açısından değerlendirildiği zaman son derece büyük avantajlar sağlamaktadır.


Tek diş implantın en önemli avantajı çekilen / kaybedilen dişin boşluğuna komşu iki dişin kesilmemesidir. Normalde buraya klasik yöntem ile boşluğa komşu iki diş kesilerek üçlü bir köprü yapılırken artık dental implant ile komşu dişlerin zarar görmesi engellenmektedir.

Dental implantlar tek diş olarak planlanabildiği gibi geniş dişsiz alanlarda birbirilerine bağlanıp sabit protez yapılamayan bölgelerde köprü restorasyonuna imkan sağlamaktadır. 


Total diş eksikliğinde, halk arasında damak da denilen total protezlerin ağızda tutuculuğunu arttırmak için implant destekli hareketli protezler de yapılabilmektedir.


Dental implantın yerleştirilmesi cerrahi işlem olarak 10-30 dk sürebilir. Kemik eğer ince ise veya defektler var ise kemik tozu ve membran uygulaması gerekebilir.

Uygun anestezi yöntemlerinin uygulanması durumunda implant uygulaması sırasında herhangi bir ağrı oluşmamaktadır. Operasyon sırasında lokal anestezi yeterlidir. Genellikle implantın yerleştirildiği akşam duyulabilecek ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Birçok hasta bu ağrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirtmektedir.

İmplantın Başarısı Nelere Bağlıdır?

En başta atlanmayacak kural, uygun vakaların seçilmesidir. İmplant, işin şansa bırakılmayacağı hassaslıkta bir teşhis ve tedavi planlaması gerektirir. İmplantın yerleştirileceği bölgenin mevcut kemik kalınlığı ve kemik yüksekliği çok önemlidir. Dişsizlik süresi kemik miktarını olumsuz etkilemektedir. Yani implant tedavisine karar verdiyseniz vakit geçirmemenizde fayda vardır. Ayrıca implantların uygulandığı bölgenin ve tüm ağzın temizliği, implant üzerine yapılan protezler, bu protezlerin karşıt dişlerle ilişkileri ve kontrol seansları da implant başarısındaki çok önemli kriterlerdendir.